Mirrors – Home Decor :Eileen Gray, Satellite Mirror, 1960s.

Eileen Gray, Satellite Mirror, 1960s.

-Read More –